Interimkonsulent

Vi tilbyder både at arbejde som interimskonsulent og som fast tilknyttet konsulent alt afhængig af din virksomheds

opgavebehov. AHconsulting dækker såvel enkeltstående som tilbagevendende opgaver, som skal løftes trods din virksomheds manglende mandskabsressourcer – eksempelvis som følge af ansættelsesstop, orlov, sygdom eller lignende.

AHconsulting håndterer bl.a. følgende regnskabsmæssige discipliner:

N
Månedsafslutning
N
Månedsrapportering til bank og bestyrelse
N
Koncernrapportering (såvel indenlandsk som udenlandsk)
N
Budgettering
N
Regnskabsmanual
N
Etablering eller optimering af forretningsprocesser/-gange
N
Tværorganisatoriske projekter
N
IT-projekter (herunder ERP-projekter) med fokus på økonomidelen
N
Analytiske opgaver