AHconsulting/Bestyrelsesarbejde

Vi tilbyder at indtræde i bestyrelsesarbejdet og være en del af virksomhedens bestyrelse. AHconsulting kan garantere et fagligt kvalificeret bestyrelsesmedlem, der har det nødvendige overblik over de økonomiske termer samt forståelse for og erfaring med tværorganisatoriske problemstillinger samt strategiske drøftelser.

Vi har stor erfaring i at se udover de økonomiske perspektiver og deltage aktivt i strategiske overvejelser, personalepolitiske samt tværorganisatoriske problemstillinger. Vi analyserer på tværs af organisationen og kan hjælpe til med, at alle sider af en sag bliver belyst.